Xin chào: Khách
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
Thông báo thời gian đăng ký HP HK2 năm 2014-2015

- Thời gian sinh viên đăng ký học phần học kỳ 2
 năm học 2014-2015: Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 20/12/2014, cụ thể
 cho từng khoa như sau:

          + Khoa Kỹ thuật công nghệ: ngày 15,16/12/2014

          + Khoa Nông nghiệp thủy sản: ngày  17,18/12/2014

          + Khoa Kinh tế-xã hội & nhân văn: ngày 19,20/12/2014