Xin chào: Khách
THÔNG BÁO: SÁNG NGÀY THỨ HAI - 11/9/2017 MÔN TƯ TƯỞNG HCM ĐƯỢC NGHỈ DO TRÙNG LỊCH HỘI TRƯỜNG A
Ngày đăng : 9/7/2017 10:17:00 AM
    
Do lịch ôn thi công chức của Sở Nội vụ sử dụng Hội trường A vào sáng ngày Thứ Hai - 11/9/2017 nên lịch học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Cô Nguyễn Thị Kim Hồng giảng dạy) được nghỉ: Gồm các lớp: Cao đẳng Kế toán K15, QTKD K8, Khoa học cây trồng K1.)
Đề nghị Khoa thông báo cho sinh viên được biết. Trân trọng kính chào!