Xin chào: Khách
Thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018
Ngày đăng : 4/16/2018 4:25:00 PM
    
Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 đến hết ngày thứ bảy (21/4/2018)